Aukeratutako agiri batzuk

Zerrenda batean jarri nahi izan ditugu erakundeek terrorismoaren biktimen egoeraz egindako adierazpenekin zerikusia duten zenbait agiri, maila formal ezberdinekoak.

 1. Euskadiko Alkateentzako gutun irekia, udal esparruan aniztasunaren defentsa bultzatzeko. 2002ko martxoaren 27koa.
 2. Demokrazia eta askatasuna defendatzeko eta euskal gizartearen aniztasuna errespetatzeko adierazpen zibikoa.
 3. Terrorismoaren biktimen egoera arintzeko neurriei buruzko legez besteko proposamena, Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak 2003ko ekainaren 25ean onartua (2003ko uztailaren 4ko Eusko Legebiltzarreko aldizkari ofiziala, 100. zbk.)
 4. Digno de mención es que el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 10 de julio de 2003, con motivo del "debate de la comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general en torno al estado de la Nación", aprobó la siguiente propuesta de resolución: "Apoyo y reconocimiento a las víctimas del terrorismo
  Con el fin de reconocer a las víctimas del terrorismo el mayor apoyo posible, profundizando en la línea marcada por la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, se propone la creación de una Subcomisión en el Congreso de los Diputados para que elabore en el plazo de seis meses un dictamen sobre todas las mejoras que puedan realizarse en esta importante materia. Para ello tendrá en cuenta la legislación vigente, las resoluciones de los Parlamentos autonómicos y en particular la proposición no de ley aprobada por el Parlamento Vasco de 25 de junio de este año, y dará audiencia en todo caso a las asociaciones de víctimas del terrorismo".
 5. Giza Eskubideen eta Herritarren Eskaeren Batzordeak egindako irizpena terrorismoaren biktimen egoera eta beharrak aztertzearen gainean. Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak onartu zuen, 2005eko otsailaren 17 eta 18an.
 6. Bakea eta bizikidetza plana. Eusko Jaurlaritzaren Kontseilu Politikoak 2006ko maiatzaren 2an aurkeztuta.
 7. Terrorismoaren biktimei begirunea erakusteko adierazpen instituzionala. Euskalduna Jauregia, 2007ko apirilak 22.
 8. Terrorismoaren biktimei buruz hartutako erabakiak betetzeaz. Eusko Legebiltzarraren Osoko Bilkurak onetsitako ebazpenak (2007ko urriaren 26ko Eusko Legebiltzarreko Aldizkari Ofizialeko 126. zenbakian).
 9. Bake eta Giza Eskubideen Hezkuntza Plana (2008-2011).
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad