Ebazpenen atalean bildutako informazio guztia Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 4.5 artikuluan eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan zehazten den seudonimizazio prozeduraren arabera moldatu dugu, informazio hori pertsona identifikatu edo identifikagarriren batekin lotzerik ez izateko.
separador
2018. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
17/04/2018
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan. Arartekoaren 2018R-2584-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan Arartekoaren 2018R-2584-17 Ebazpena, 2018ko apirilaren 17koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio herritar bati bidegabe jasotako prestazio batzuk itzultzeko betebeharra ezarri zion ebazpen bat berrazter dezan
11/04/2018
 Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala Arartekoaren 2018R-1166-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 11koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala Arartekoaren 2018R-1166-16 Ebazpena, 2018ko apirilaren 11koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatu zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko ebazpena berrikusi dezala
23/03/2018
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea. Arartekoaren 2018R-2491-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 23koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea. Arartekoaren 2018R-2491-17 Ebazpena, 2018ko martxoaren 23koa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio bertan behera utz dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzetarako prestazio osagarri baten prestazioa etetea.
21/02/2018
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea berrikusteko aholkatu zitzaion, eta ahulgarritasun larriko egoeran dauden pertsonen gizarteratzean lan egiten duten zerbitzu publikoekin koordinatzeko beharraren gaineko ardura helarazi zen. Arartekoaren 2018S-1513-16 Ebazpena, 2018ko otsailaren 21ekoa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea berrikusteko aholkatu zitzaion, eta ahulgarritasun larriko egoeran dauden pertsonen gizarteratzean lan egiten duten zerbitzu publikoekin koordinatzeko beharraren gaineko ardura helarazi zen Arartekoaren 2018S-1513-16 Ebazpena, 2018ko otsailaren 21ekoa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiken Sailari diru-sarrerak bermatzeko errentaren etetea berrikusteko aholkatu zitzaion, eta ahulgarritasun larriko egoeran dauden pertsonen gizarteratzean lan egiten duten zerbitzu publikoekin koordinatzeko beharraren gaineko ardura helarazi zen
08/02/2018
 Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ezeste-ebazpenaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa onetsi ondoren, diru-sarrerak bermatzeko errenta emateko. Horrez gain, azpimarratzen da legez ezarritako epeak betetzea garrantzitsua dela, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen aintzatestea justifikatu gabe atzeratzea ekiditeko, horrek gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen babesgabetasuna eta zaurgarritasuna gehitzen baititu. Arartekoaren 2018R-1248-17 Ebazpena, 2018ko otsailaren 8koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ezeste-ebazpenaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa onetsi ondoren, diru-sarrerak bermatzeko errenta emateko. Horrez gain, azpimarratzen da legez ezarritako epeak betetzea garrantzitsua dela, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen aintzatestea justifikatu gabe atzeratzea ekiditeko, horrek gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen babesgabetasuna eta zaurgarritasuna gehitzen baititu Arartekoaren 2018R-1248-17 Ebazpena, 2018ko otsailaren 8koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio ezeste-ebazpenaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa onetsi ondoren, diru-sarrerak bermatzeko errenta emateko. Horrez gain, azpimarratzen da legez ezarritako epeak betetzea garrantzitsua dela, diru-sarrerak bermatzeko errentarako eskubidearen aintzatestea justifikatu gabe atzeratzea ekiditeko, horrek gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonen babesgabetasuna eta zaurgarritasuna gehitzen baititu
2017. URTEKO EBAZPENAK ETA GOMENDIOAK
Data Arartekoaren ebazpena Zehazt. Testua
15/12/2017
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko erabakia. Arartekoaren 2017R-1899-16 Ebazpena, 2017ko abenduaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko erabakia.
Arartekoaren 2017R-1899-16 Ebazpena, 2017ko abenduaren 15ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio berriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta aldi baterako eteteko erabakia.
27/11/2017
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren iraungitzea adostu zuen ebazpena berrikusteko aholkatu zaio, prestazioak iraun bitartean dagokion edo bizikidetza unitateko edozein kideri dagokion eskubide edo eduki ekonomikoa duen prestazio oro balioztatzeko betebeharra ez betetzea eman ez delako. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren iraungitzea adostu zuen ebazpena berrikusteko aholkatu zaio, prestazioak iraun bitartean dagokion edo bizikidetza unitateko edozein kideri dagokion eskubide edo eduki ekonomikoa duen prestazio oro balioztatzeko betebeharra ez betetzea eman ez delako. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarriaren iraungitzea adostu zuen ebazpena berrikusteko aholkatu zaio, prestazioak iraun bitartean dagokion edo bizikidetza unitateko edozein kideri dagokion eskubide edo eduki ekonomikoa duen prestazio oro balioztatzeko betebeharra ez betetzea eman ez delako.
14/11/2017
 Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko erabakia, ulertzen baita oinarrizko beharrak behar den garaian betetzeko birfinantzaketa bat kontratatzeak ez dakarrela diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradun izateagatik bete behar diren betebeharrei uko egiterik. Arartekoaren 2017S-224-14 Ebazpena, 2017ko azaroaren 14koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko erabakia, ulertzen baita oinarrizko beharrak behar den garaian betetzeko birfinantzaketa bat kontratatzeak ez dakarrela diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradun izateagatik bete behar diren betebeharrei uko egiterik. Arartekoaren 2017S-224-14 Ebazpena, 2017ko azaroaren 14koa. Horren bidez, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari iradokitzen zaio berriz azter dezan dirusarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria eteteko erabakia, ulertzen baita oinarrizko beharrak behar den garaian betetzeko birfinantzaketa bat kontratatzeak ez dakarrela diru-sarrerak bermatzeko errenta / etxebizitzarako prestazio osagarriaren onuradun izateagatik bete behar diren betebeharrei uko egiterik.
31/10/2017
 Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko ebazpena berrikus dezala. Arartekoaren 2017R-1894-16 Ebazpena, 2017ko urriaren 31koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko ebazpena berrikus dezala. Arartekoaren 2017R-1894-16 Ebazpena, 2017ko urriaren 31koa. Horren bidez, Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria iraungitzeko ebazpena berrikus dezala.
10/07/2017
 Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaioberriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jaso behar ez zirenzenbatekoak itzularazteari buruzko erabakia. Arartekoaren 2017R-2241-15 Ebazpena, 2017ko uztailaren 10ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaioberriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jaso behar ez zirenzenbatekoak itzularazteari buruzko erabakia. Arartekoaren 2017R-2241-15 Ebazpena, 2017ko uztailaren 10ekoa. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaioberriz azter dezala diru-sarrerak bermatzeko errenta gisa jaso behar ez zirenzenbatekoak itzularazteari buruzko erabakia.

150 eduki, 15 orritan

Aurrekoa Aurrekoa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hurrengoa Hurrengo orrira joan
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad