Buscador de documentos

La Diputación Foral de Gipuzkoa acepta una recomendación del Ararteko y reconocerá a los hijos menores edad los beneficios de matriculación y examen en el ámbito educativo derivados de la legislación sobre familias numerosas
Vitoria-Gasteiz Ararteko

Entre dichas medidas se incluye la tramitación de la solicitud de la reclamante cuya queja dio lugar a esta recomendación del Ararteko, la actualización de los formatos y contenidos de los certificado...

Gipuzkoako Foru Aldundiak Arartekoaren gomendioa onartu du. Beraz, seme-alaba adingabeei onartu egingo dizkie hezkuntza arloan matrikulatzeko eta azterketak egiteko onurak, familia ugariei buruzko legeriaren ondoriozkoak
Vitoria-Gasteiz Ararteko

Honatx neurri horietako batzuk: Arartekoaren gomendio hori eragin zuen kexagilearen eskaera izapidetzea, eman beharreko ziurtagirien formatuak eta edukiak eguneratzea eta aurreko irizpideetan oinarrit...