217/541 (EB) Zuzentaraua, Terrorismoaren aurkako borrokari buruzkoa: oinarrizko eskubide eta askatasunetan duen eragina. Laburpena

217/541 (EB) Zuzentaraua, Terrorismoaren aurkako borrokari buruzkoa: oinarrizko eskubide eta askatasunetan duen eragina. Laburpena

Laburpen honek Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziak (FRA) terrorismoaren aurkako borrokari eta oinarrizko es- kubide eta askatasunetan duen eraginari buruzko “Directive (EU) 2017/541 on Combating Terrorism – Impact on Fundamental Rights and Freedoms” ingelesezko txostenaren ondorio nagusiak aurkezten ditu. Arartekoak txostenean parte hartu zuen Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentzia beraren eskaera zela eta. Dokumentua Arartekoak prestatutako eta jatorriz Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Agentziaren hizkuntzetan argitaratutako euskarazko itzulpen ez ofiziala da

Deskargatu dokumentu hau :

PDF