Irisgarritasun adierazpena

Ararteko erakundeak bere web orria irisgarri egiteko konpromisoa hartu du, irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuaren arabera (Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa).

Irisgarritasun adierazpen hau www.ararteko.eus orrian aplikatzen da, ez ordea erakunde honek beste domeinu-izen batzuen pean eskaini edo lotu litzakeen web orrietan.


Arau-betetzearen egoera

Web gune hau zati batean dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin, izan ere, badira salbuespen eta/edo bat ez datozen alderdi batzuk.


Eskuragarri ez dagoen edukia

Honako eduki hau ez dago eskuragarri, arrazoi hauengatik:

 • Ez dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin:
  • Audioko eta/edo bideoko multimedia-elementu batzuek ez dute alternatibarik.
  • Bideo batzuek ez dute azpititulurik.
  • Testu-osagai batzuek, adibidez, botoiek, oharrek edo loturek ez dute kontrasterik eta/edo behar bezalako tamainarik.
    
 • Neurriz kanpoko karga:

  Ez da aplikatzen.
   
 • Edukia ez da sartzen ezarri beharreko legeriaren eremuan:

  Egon litezke irisgarritasun-baldintza guztiak betetzen ez dituzten agiri ofimatiko batzuk, batez ere 2018ko irailaren 20ko 1112/2018 Errege Dekretua indarrean jarri baino lehenago argitaratu ziren agiriak baldin badira.


Irisgarritasun adierazpen hau prestatzea

Adierazpen hau 2022ko otsailean prestatu zen.

Adierazpen hau egiteko metodo gisa, erakundeak berak egindako autoebaluazioa erabili da.

Adierazpenaren azken berrikuspena: 2022ko martxoan.


Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko jakinarazpenak

Edozein pertsona fisikok nahiz juridikok egin ditzake jakinarazpenak irisgarritasunari buruz, esate baterako:

 • Web guneak agian ez dituela ezarritako irisgarritasun-baldintzak betetzen jakinaraztea.
 • Edukia eskuratzeko beste arazo batzuen berri ematea.
 • Web gunearen irisgarritasunaren gaineko kontsultak edo iradokizunak egitea.

Horretarako, Arartekoaren egoitza elektronikoan jarri den formulario hau erabil daiteke: Eman zure iritzia funtzionamenduaz eta/edo zerbitzuez.

Jakinarazpenak Gizarte Harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko Zuzendaritzak jaso eta aztertuko ditu.


Informazio eskuragarria jasotzeko eskaerak eta kexak

Edozein pertsona fisikok edo juridikok egin ditzake kexak 1112/2018 Errege Dekretuko baldintzak betetzeari buruz edo eska dezake informazioa dekretu horren ezarpen-eremutik kanpo dauden edukien gainean edo, neurriz gaineko zama ezartzeagatik, irisgarritasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukien gainean.

Horretarako, Eman zure iritzia funtzionamenduaz eta/edo zerbitzuez izeneko formularioa erabil dezake, Arartekoaren egoitza elektronikoan horretarako jarritakoa.

Informazio eskuragarria jasotzeko eskaerei dagokienez, interesdunak argi eta garbi zehaztu beharko ditu egintzak, arrazoiak eta eskaera, eskaera hori arrazoizkoa eta legitimoa den egiaztatu ahal izateko.


Kexatzeko prozedura

Informazio eskuragarria jasotzeko eskaera edo kexa egin ondoren hori ezesten bada, interesduna hartutako erabakiarekin ados ez badago edo erantzunak 1112/2018 Errege Dekretuan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, interesdunak erreklamazioa hasi ahal izango du, ezesteko izan diren arrazoiak ezagutzeko, hartutako erabakiarekin ados ez badago neurri egokiak har daitezen eskatzeko, edo eskatutako baldintzak bere ustez zergatik ez diren bete azaltzeko. Era berean, erreklamazio bat hasi ahal izango du hogei egun baliodun igaro badira erantzunik jaso gabe.

Horretarako, Eman zure iritzia funtzionamenduaz eta/edo zerbitzuez izeneko formularioa erabil dezake, Arartekoaren egoitza elektronikoan horretarako jarritakoa.