Orria

Filtros
Arartekoaren 2/2024 Gomendio Orokorra, maiatzaren 6koa: Euskadiko udalerrietan komunitateko katuak zaintzea eta katu-koloniak kudeatzea
Vitoria-Gasteiz Ararteko

Gomendio orokor horren bidez erantzuten zaie animaliak babesteko zenbait elkartek egindako kexei, salatu baitute Euskadiko udal batzuek ez dutela esku hartzen katu-kolonien buruz dituzten betebeharrak...