Urteko txostena

Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2023
Ararteko

2023an berriro areagotu egin zen Arartekoaren jarduera, guztira 13.602 jarduera burutu baitziren; horietatik 8.200 inguru Arartekoaren arretarako kanalen bidez jasotako kexak eta kontsultak dira, hau da, aurreko urtean baino %7 gehiago. Hazkuntza bereziki nabarmena izan zen izapidetutako kexa-espedienteei zegokienez, izan ere, ia 3.900ra iritsi ziren eta, hortaz, ia %37 areagotu. Era berean, Arart…

Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2019
Ararteko

Txosten honetan, Arartekoak 2019an barrena erakunde honek egin dituen jardueren berri ematen dugu eta, era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko giza eskubideen egoera orokorraren ikuspegia eskaintzen dugu. 2019an Ararteko erakundeak 30 urte bete zituen. 1989ko martxoaren 8an lehenbiziko arartekoak, Juan San Martínek abian jarri zuen erakunde hau. Ordurako tankera bereko erakundeak zeuden herrial…

Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2018
Ararteko

Urteko txostenean biltzen dira 2018an egindako jarduerak, eta Arartekoak nagusiki zer gai aztertu dituen jakiteko aukera ematen du. Kexak eta kontsultak izapidetzen egin dugu ahaleginik handiena, baina azpimarragarria da, orobat, era askotako jarduerak burutu ditugula kalteberatasun egoeran edo egoteko arriskuan dauden taldeekin. Era berean, gure lanaren zati garrantzitsu bat hartu dute gizarte-er…

Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2016
Ararteko

Gure erakundea eta 2016an egin dugun jarduera ez dira egoera orokorretik kanpo geratu. Aipatzekoa da gehitu egin direla herritarrekin lotuta dauden Arartekoak jarduerak (10.958); hortaz, aurten ia %23 hazi da Arartekoaren jarduera. Eta berriro ere lanez gainezka ibili gara, herritarrek azaldutako kexa eta kontsultengatik.

Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2014
Ararteko

Aurten ere, gure lanaren laburpenarekin batera, aipatu beharra daukagu krisi ekonomiko eta soziala ondorio ikaragarri larriak izaten ari dela milaka familiaren egoeran. Gure erakundea eta egin dugun lana ere ez dira egoera horretatik kanpo geratu. Herritarrei kasu egiteko bulegoen bidez, telefonoz eta arreta telematikoaren bitartez, burubelarri aritu gara gugana jo duten herritarrei aholkuak eta a…