ARARTEKOAK URIBARRI GANBOAKO ADMINISTRAZIO BATZARRARI UR TASAREN ORDAINAGIRIAK KONTSUMOEN IRAKURKETEN ARABERA IGORTZEKO GOMENDATZEN DIOVitoria-Gasteiz

Herritar batek Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrak ur-kontsumoa fakturatzeko erabiltzen zuen sistemarekin ados ez zegoela adierazi zion Arartekoari. Alegatu zuen bere etxebizitzak ur-kontagailu indibidual bat zuela, eta tokiko erakunde txiki horrek, bere garaian, ordenantza fiskal bat onartu zuela edateko uraren etxez etxeko horniduragatiko tasa kontagailuak erregistratzen duen kontsumoaren arabera arautze aldera.

Hala ere, azaldu zuenez, Administrazio Batzarrak beste sistema bat aplikatzen zuen, ordenantza fiskalaren aurreikuspenak alde batera utzita, kontagailu bakoitzeko zenbateko finko bat eta beste aldagarri bat oinarri hartuta, Administrazio Batzarrak zerbitzu hori emateko egin zituen gastu guztiak -zati berdinetan, abonatu guztien artean- hainbanatzearen ondorioz.

Adierazi zuenez, 2018ko kontsumoari dagokionez (tasa kobratzeko igorri zen azken ekitaldia), Administrazio Batzarrak kontagailu bakoitzeko urteko 50 euroko kuota finkoa ordaintzeko eskatu zien etxeko hornidurako higiezinen titular guztiei. Kopuru hori 80 eurokoa izan zen urtean, herrian instalatuta zeuden 4 kontagailu industrialen kasuan.

Kuota finko horri bigarren zenbateko bat gehitu zitzaion; zenbateko hori kalkulatzeko, Administrazio Batzarrak 2018an zerbitzua eman ahal izateko bere gain hartu zituen gainerako kostu guztiak (hornidura, arazketa, elektrizitatea eta abar) herrian instalatutako 64 ur-kontagailuen artean zatitu ziren, kostu horiek ez baitziren urteko kuota finkoa ordainduta bildu.

Interesdunak zalantzan jarri zuen kostuen eragin-sistema hori, kontsumo-tipologia hagitz desberdinen tasak parekatzen zituelako, eta hori, argi eta garbi, etxeko kontsumoa eta neurrizko kontsumoa egiten zuten erabiltzaileen kalterako sistema zen; izan ere, herrian, familia bakarreko etxebizitzez gain, bi ostalaritza-jarduera zeuden, klub nautiko bat edo zenbait igerileku partikular.

Kexagileak behin baino gehiagotan jo zuen Administrazio Batzarrera, ezarririk zegoen kostuen banaketa-sistemarekin ados ez zegoela adierazteko, eta zerbitzua abonatu bakoitzak kontsumitzen duen ur-bolumenaren arabera fakturatzeko beharra nabarmendu zuen, hau da, ur-kontagailuak erregistratzen duen ur-bolumenaren arabera fakturatzeko beharra. Hala ere, haren eskaerei ez zioten erantzunik eman, eta eskaerok ez zuten Batzordearen berariazko erantzunik jaso.

Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean (ALHAO) jasota zegoen Administrazio Batzarrak ordenantza fiskal bat argitaratu zuela, edateko uraren etxez etxeko horniduragatiko tasa arautzen zuena. Ordenantza horren eranskinean, ordaindu beharreko tarifak jasotzen ziren.

Arartekoaren aburuz, edateko uraren hornidura-zerbitzu bati dagokionez abonatuta dagoen pertsona bakoitzak kontsumitzen duen ur-bolumen zehatza (bere kontagailuan erregistratzen den ur-bolumena) alde batera uzten duen kostuen banaketa-irizpidea aplikatzea justizia materialaren printzipioaren aurkakoa izango litzateke, eta, halaber, legezkotasun-, berdintasun-, baliokidetasun- eta gaitasun ekonomikoaren arloko printzipioen aurkakoa, bai eta ur-baliabidearen erabilera iraunkorraren aurkakoa ere.

Hori dela eta, Arartekoak Uribarri-Ganboako Administrazio Batzarrari gomendatzen dio kexagileari igorritako ordainagiria baliogabetzeko eta beste bat egiteko, bere etxebizitzan jarrita duen kontagailuan egiaztaturik dagoen ur-kontsumoa oinarri hartuta.

Horrez gain, ordaintzeke dauden ordainagiriak, 2019an, 2020an eta 2021ean egindako kontsumoei dagozkienak, ordenantza fiskalak jasotzen dituen aurreikuspenen arabera igor daitezela eskatu dio.

Gasteiz, 2021eko abenduaren 29a

 
GAI HONEKIN LOTUTAKO DOKUMENTUAK
Arartekoaren 2021R-2111-20 Ebazpena, 2021eko abenduaren 16koa. Horren bidez, Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio zerbitzuan abonatutako pertsonei uraren tasaren ordainagiriak beren kontagailuetan jasotako kontsumoen irakurketa zehatzen arabera igortzeko. Arartekoaren 2021R-2111-20 Ebazpena, 2021eko abenduaren 16koa. Horren bidez, Uribarri Ganboako Administrazio Batzarrari gomendatzen zaio zerbitzuan abonatutako pertsonei uraren tasaren ordainagiriak beren kontagailuetan jasotako kontsumoen irakurketa zehatzen arabera igortzeko.
RSS
Bikaintasunarekin konpromisoa - Compromiso con la excelencia
sello accesibilidad   sello accesibilidad