Arartekoaren gomendioa betez, Barakaldoko Udalak aurrez aurre erantzungo die pertsona juridikoek egindako kexei, kontsultei, abisuei eta administrazioa hobetzeko iradokizunei, herritarrak artatzeko bulegoetan

Herritar batek Arartekoari adierazi zion ez zegoela pozik, ezin baitzuen aurrez aurre izapidetu Gurutzetako Familien Elkartearen izenean eta hura ordezkatuz egindako kexa bat.

Kexa aztertu ondoren, Arartekoak Barakaldoko Udalari gomendatu zion herritarrak artatzeko bulegoetan aurrez aurre erantzun ziezaiela pertsona juridikoek egindako kexei, kontsultei, abisuei eta administrazioa hobetzeko iradokizunei, herritarrek gai publikoetan duten parte-hartzea errazteko.

Orobat, gomendatu zion hausnartzeko eta parte hartzeko guneak susta zitzala adin handikoen taldeekin, administrazioarekin harremanak izatea eragozten dieten oztopo teknologikoak antzemateko eta kentzeko. 

Barakaldoko Udalak Arartekoari jakinarazi dionez, aurrez aurre erantzungo die pertsona juridikoek egindako kexei, kontsultei, abisuei eta administrazioa hobetzeko iradokizunei, Barakaldoko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuko herritarrei kasu egiteko bulegoetan. Gainera, txosten zehatz bat eman du zerbitzu horrek herritarrei oro har laguntzeko burutzen dituen ekintzen gainean, bereziki administrazioarekin aurrez aurre eta bitarteko elektronikoen bidez harremanak izateko zailtasunak dituzten edadetuei.

Vitoria-Gasteiz, 2024ko urtarrilaren 24a